ДУМА ПРО КОЗАКА ГОЛОТУКатегории Народнi Думи ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Ой полем, полем Килиïмським, То шляхом битим гординським, Ой там гуляв козак Голота, Не боïться нi огня, нi меча, нi третього болота. Правда, на козаковi шати дорогiï — Три семирязi лихiï: Одна недобра, друга негожа, А третя й на хлiв незгожа. А ще, правда, на козаковi постоли в'язовi, А онучi китайчанi — Щирi жiноцькi ряднянi; Волоки шовковi — Удвоє ненецькi щирi валовi. Правда, на козаковi шапка — бирка — Зверху дiрка, Травою пошита, Вiтром пiдбита, Куди вiє, туди й провiває, Козака молодого прохолоджає. То гуляє козак Голота, погуляє, Нi города, нi села не займає, — На город Килию поглядає. А в городi Килиï сидить татарин бородатий i промовляє до своєï дружини, що вiн бачить, як у чистiм полi гуляє, козак Голота. Татарин хоче взяти його живцем у полон, щоб потiм вихвалятися перед панами — башами. Татарин збирається i мчить у поле за козаком. В город Килию запродати, Перед великими панами — башами вихваляти, I много червоних не лiчачи набрати, Дорогiï сукна не мiрячи пашитати. Мiж ними вiдбувається розмова, з якоï видно, що козак не злякався татарина, бо добре звичай козацький знає. Голота вбиває татарина, переодягається у його багатий одяг, взуває чоботи татарськi i, взявши за поводи татарського коня, зi славою повертається у Сiч.

Метки ДУМА ПРО КОЗАКА ГОЛОТУ, НАРОДНI ДУМИ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ДУМА, ПРО КОЗАКА, ГОЛОТУ, НАРОДНI, ДУМИ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ДУМА ПРО КОЗАКА ГОЛОТУ